Πρόγραμμα εμψύχωσης


Βασικό πρόγραμμα εμψύχωσης (έως ομάδα 15-20 παιδιά)


Συνήθως στις βαπτίσεις παρατηρείται μεγάλη ανομοιογένεια στις ηλικίες  των καλεσμένων παιδιών, γι΄ αυτό και το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαφορετικές δραστηριότητες προκειμένου να απασχοληθούν  εξίσου τόσο τα μικρά όσο και τα μεγαλύτερα παιδιά . Φυσικά μπορείτε να επιλέξτε και κάποιο θεματικό πρόγραμμα που  να σχετίζεται με το θέμα της βάπτισης  ή  την ηλικία των περισσοτέρων παιδιών


1.θεατρικά και μουσικοκινητικά παιχνίδια,  με μιμήσεις (προσχολική ηλικία)


2.Έντονα παιχνίδια δράσης, παιχνίδια γνώσεων , παρατηρητικότητας , κυνήγι θησαυρού κ.α. (μεγαλύτερα παιδιά)


3. Κουκλοθέατρο σε πάνινη σκηνή και γαντόκουκλες


4. ταχυδακτυλουργικά τρικ ( εξαφανίσεις αντικειμένων, σπαζοκεφαλιές)


5. Face painting & tattoo glitter


6. μοίρασμα μπαλονοκατασκευών και θεματικών colorings (ζωγραφική)


7. Συντονισμός φαγητού των παιδιών εφόσον διατεθούν ξεχωριστά τραπέζια


 
               
* Οι αναφορές μας στα ονόματα δημοφιλών παιδικών ηρώων, στηρίζονται στην ομοιότητα των κοστουμιών που χρησιμοποιούν οι εμψυχωτές.                Κατασκευή Ιστοσελίδων internew | webdesign top