Αποκριάτικες Εκδηλώσεις

Εργαστήρια Απασχόλησης

Εργαστήρια Απασχόλησης

Η Δουλειά μας

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Έχουμε συνεργαστεί

Εταιρικές εκδηλώσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για να φτιάξουμε μαζί το ιδανικό Αποκριάτικο Event.

iso bourboulithres.gr

Μην ξεχνάτε ότι :

Είμαστε πιστοποιημένοι κατά το πρότυπο Iso 9001 -2015.
Παρέχουμε κάλυψη Αστικής ευθύνης σε κάθε event από μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία.

Έχουμε τακτοποιημένες τις ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζόμενου που έρχεται σε επαφή με τα παιδιά.